Şirket kaydı

Şahıs şirketi kaydı

Şahıs şirketi yasal formu, küçük nakit akışı gerçekleştiren küçük ölçekli işletmeler için uygundur.
Ülkede ikamet eden hukuken ehli her kişi Şahıs şirketi olarak kayıt yaptırabilir.
Şahıs şirketi kaydı yapamayan: iflas davası görülen kişi; iflas haklarını yerine getirmemiş kişi; iflas için hükümlü bir kişi; Tatminsiz kreditörler varsa iflas ilanı tarihinden önceki son iki yıl içinde iflas nedeniyle sonlandırılan şirket yönetici, yönetim organı üyesi veya şirket denetim organında yer almış olan kişi.
Şahıs şirketinin silme işlemi hızlı ve kolaydır.
Şahıs şirketi dezavantajı - şahıs şirketi yükümlülüğü tüm kendi kişisel mülkiyet ile sorumludur.

EOOD (Tek Şahıslı Sınırlı Sorumlu Limited Şirketi)/ OOD (Sınırlı Sorumlu Limited Şirketi)

EOOD/ OOD yasal şekli - küçük ve orta ölçekli işletmeler ve büyük ölçekli işletmeler için uygundur.

OOD (Sınırlı Sorumlu Limited Şirket) kaydı iki veya daha fazla kişi tarafından yapılabilir. Ortaklar aynı sermaye katkısı ile bir şirketin yükümlülüklerinden sorumludur.

EOOD (OOD'nin bir türü) kaydı bir kişi tarafından yapılabilir. Tek hissedarı, şirket sermaye miktarı kadar sorumludur.

OOD / EOOD bir sermaye şirketi olduğundan, ortakların (OOD) veya şahsi (EOOD) kişisel mülkiyet ile değil, şirketin sahip olduğu mülkiyet ile sorumludur.

OOD / EOOD özel tasfiye prosedürüne göre silinebilir.

Durumlarda değişiklikler

Bu tür değişiklikler, yönetici atanması, kaydeilmesi veya azledilmesi gerekliliği meydana gelmesinde, ortakların iştiraki veya ortaklıktan çıkarılması, yönetim adres değişikliği, şirket türü ve adının değitirlmesi, sermaye artışı veya azaltılması, tasfiye kararı ilan edilmesi ve silinmesi durumlarında gereksinim doğaması durumlarında yapılır.
Bu durumlardan her bir değişiklik için Ticaret Siciline kayıt gereklidir. Sunmuş olduğumuz hizmetlerden  herhangi birine ihtiyaç duymanız durumunda değişiklik için gerekli belgeleri hazırlamamız, imza ve noter tasdiki (gerekli olduğu durumlarda) için size sunmamız ve sizin adınızdan Kayıtlar Ajansına takdim etmemiz için bize başvurmanız yeterlidir.

Şirket silme

Şahıs şirketi silinmesi

Faaliyetini sonlandırması dolayısıyla şahıs şirketi silinmesi için yasa uyarınca gerekli belgelerle birlikte Ticaret Siciline beyanname takdim edilmesi gerekmektedir.
Şahıs şirketi, Ticaret Sicilinde aşağıdaki durumlarda silinir:

  • Iş feshi/faaliyet sonlandırması üzerine veya kişinin ikamet adresinin yurt dışını değiştirmesi;
  • Kişinin ölümü üzerine;
  • Kişiye karşı yasaklama kararının çıkması durumunda.

EOOD/OOD Şirketi sonalandırılması

Faaliyet sonlandırma dolayısıyla EOOD/OOD silinmesi için yasa kapsamı uyarınca gerekli belgelerle birlikte Ticaret Siciline beyanname takdim edilmesi gerekmektedir.
EOOD/OOD, Ticaret Sicilinde aşağıdaki durumlarda silinir:

  • Bölge Mahkemesi kararı üzerine;
  • İflas edilmesi durumunda;
  • Anonim veya başka limited şirketi ile birleşmesi veya satın alınması durumunda;
  • Şirket Sözleşmesinde büyük çoğunluk öngörmediyse, şirket sermayesinin 3/4 çoğunluğu - ortaklar kararı ile;
  • Şirket Sözleşmesinde belirlenen sürenin sona ermsi ile.
  • Yukarıdaki durumlarda herhangi birini meydana gelmesi durumunda Şirket'in feshi üzerine bir tasfiye işlemi başlatırlır. Sözleşme veya Genel Kurul kararı ile başka bir durum belirlememiş ise tasfiye, şirketin Genel Müdürü tarafından gerçekleştirilir.