За нас

"АКАУНТ КОНСУЛТ КЪМПАНИ" ЕООД и "АНИС КОНСУЛТ" ЕООД са търговски дружества създадени през 2008-а година в гр. София. Нашия предмет на дейност е - ИЗГОТВЯНЕ, СЪСТАВЯНЕ И ПОДПИСВАНЕ НА ГОДИШНИ ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ ПО НАЦИОНАЛНИ И МЕЖДУНАРОДНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ, ВЪТРЕШЕН ОДИТ И НЕЗАВИСИМ ОДИТ, СПЕЦИАЛИЗИРАНИ СЧЕТОВОДНИ УСЛУГИ И КОНСУЛТАЦИИ, ТЪРГОВСКО ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И ПОСРЕДНИЧЕСТВО, ПРЕВОДИ ОТ БЪЛГАРСКИ НА ЧУЖДИ ЕЗИЦИ И ОТ ЧУЖДИ ЕЗИЦИ НА БЪЛГАРСКИ ЕЗИК /ПРЕВОДАЧЕСКА ДЕЙНОСТ/, ФИНАНСОВИ КОНСУЛТАЦИИ, ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО И АГЕНТСТВО НА МЕСТНИ И ЧУЖДЕСТРАННИ ФИЗИЧЕСКИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА и всичко останало, което е свързано с развитието на Вашия Бизнес.

Ние поддържаме близки и открити отношения  с нашите клиенти. Ангажимента ни е да осигурим най-високо качество на услугите, които предлагаме. Чрез комбиниране на познанията ни, опита ни и енергията ни, всеки клиент получава лична и професионална помощ.

Нашата основна цел като доверен Ваш съветник е да бъде на разположение за предоставяне на задълбочени консултации, за да Ви се даде възможност да вземете информирано финансово решение.
Съсредоточете се върху разрастването на Вашия бизнес, за всичко останало ние сме на среща!